Suaugusiųjų literatūros konkursas

  • Titulinis
  • Suaugusiųjų literatūros konkursas

Leidykla „Alma littera“ siekia, kad Lietuvos skaitytojus pasiektų įtraukiantys, vertingi, tinkamos kokybės grožiniai kūriniai. Norėdami paskatinti lietuvių autorius kurti ir siekdami skaitytojams pasiūlyti kuo daugiau gerų grožinių knygų, nuo 2021 m. rengiame Suaugusiųjų literatūros konkursą.

Jame kviečiame dalyvauti visus grožinės literatūros suaugusiesiems kūrėjus. Nesvarbu, ar esate niekam nežinomas, pradedantis kurti žmogus, ar pripažintas, brandus autorius, visų jūsų rankraščiai yra laukiami!

Knygų rankraščius pagal numatytus kriterijus vertina autoritetinga komisija. Ją sudaro: leidyklos „Alma littera“ leidinių vadovė Ugnė Giese, Lietuvos leidėjų asociacijos vykdančioji direktorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, knygų ekspertas, literatūros apžvalgininkas Audrius Ožalas, kino prodiuserė Živilė Gallego, knygų dailininkė Kotryna Šeibokaitė-Ša, komikas, televizijos laidų vedėjas ir skaitytojas Paulius Ambrazevičius, reklamos specialistė, knygų mylėtoja Dovilė Filmanavičiūtė. Suaugusiųjų konkurso kuratorė ir komisijos vadovė – leidyklos „Alma littera“ komunikacijos projektų Vitalija Maksvytė.

 

KONKURSO NUOSTATAI  

1. Konkursui kviečiame teikti grožinės literatūros kūrinius, skirtus skaitytojams nuo 18 metų.

2. Rankraščių tekstų apimtis – nuo 5 iki 20 autorinių lankų (1 aut. l. – 40 000 spaudos ženklų su tarpais). Jei konkursui teikiamas dar nebaigtas kūrinys, turi būti parengta ne mažiau nei pusė kūrinio rankraščio ir pridėtas viso kūrinio aprašas.

3. Priimami tik nauji, iki tol nepublikuoti kūriniai.

4. Vieno autoriaus teikiamų rankraščių skaičius neribojamas.

5. Elektroninis rankraščio variantas konkursui pateikiamas Times New Roman 12 dydžio šriftu word arba pdf formatu. Jei rankraštis su iliustracijomis, jis turi būti pateikiamas išskirtinai pdf formatu. Kūrinio rankraštyje turi būti nurodomas autoriaus pasirinktas slapyvardis, o ne jo vardas ir pavardė.

6. Elektroninis rankraščio variantas iki 2022 m. kovo 3 d. imtinai pateikiamas e. paštu Suaugusiukonkursas@almalittera.lt . Rankraščius taip pat galima pristatyti adresu: Suaugusiųjų literatūros konkursui, leidykla „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.

6. Kartu su kūriniu atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, pasirinktas slapyvardis, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpas autoriaus prisistatymas. Pateikdamas savo duomenis dalyvauti konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir (ar) šio konkurso taisykles bei sąlygas.

7. Konkursui pateikti rankraščiai negrąžinami.

8. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį konkursui, patvirtina, kad kūrinio intelektinė nuosavybės priklauso jam ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir (ar) asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.

9. Gautų rankraščių vertinimo komisija ir leidykla nerecenzuoja ir nekomentuoja. Konkurse dalyvavusių kūrinių vertinimai viešai neskelbiami.

10. Informacija apie konkursą ir konkurso taisyklės skelbiamos viešai leidyklos „Alma littera“ interneto svetainėje www.almalittera.lt.

11. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų asmenys konkurse dalyvauti ir laimėti prizo negali.

12. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.

13. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių ir atšaukti savo dalyvavimą konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.

15. Visos pretenzijos dėl konkurso organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai organizatoriui UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 25 d. su nuoroda „Suaugusiųjų literatūros konkursas“. Pretenzijoje išdėstomos visos aplinkybės, pridedami šias aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2022 m. rugsėjo 25 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos.

16. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija.

Vienas ar daugiau geriausiais komisijos pripažintų kūrinių gali būti išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant licencines knygų leidybos sutartis.

Pagrindinis konkurso prizas – 3000 Eur, atskaičius mokesčius. Jį laimi vieno, komisijos geriausiu išrinkto kūrinio autorius (-iai). Prizas įteikiamas pasirašius leidybos sutartį. Prizas nėra laikomas atlygiu už kūrinio išleidimą – atlygio sąlygos su autoriumi (-iais) suderinamos leidybos sutartyje.

Pagrindinio prizo laimėtojas skelbiamas 2022 m. spalio 12 d. leidyklos interneto svetainėje ir informuojamas asmeniškai.

Neatsiradus tinkamų kūrinių pasiūlymų, konkursas gali būti paskelbtas neįvykusiu ir tokiu atveju leidykla neįsipareigoja skirti apdovanojimų.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti kūrinį.

Susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis šioje nuorodoje.

 

KONKURSO KOMISIJA

 

VITALIJA MAKSVYTĖ
Komisijos vadovė, „Almos litteros“ leidinių vadovė

Esu pabuvojusi visose trijose vietose: autoriaus, leidėjo ir, žinoma, skaitytojo. Kaip skaitytoja esu aistringa ir reikli. Galiu visa galva panirti į istoriją, jeigu ji stipri, originali, netikėta. O jei dar talentingai papasakota, tada tiesiog negaliu atsispirti. Kita vertus, talentingas pasakotojas ir paprastą istoriją geba paversti įspūdingu nuotykiu. Manau, reikalingos įvairios knygos – kaip kad ir žmogaus gyvenimas yra įvairus, kartais norisi aštrumo, kartumo, o kartais – saldumo ir gaivos. Kaip autorė žinau, kaip jautru patikėti savo kūrinį kam nors vertinti, kaip sunku priimti skaitytojo ar leidėjo „ne“. Nors kartais tas „ne“ gali būti labai naudingas – nurodantis kryptį, ką taisyti, kur link judėti. Arba priešingai – pasitikrinti, o gal aš esu visiškai tikras tuo, ką rašau. Turi būti tik taip ir ne kitaip, tik dar neradau leidėjo arba bandau kreiptis ne į tą (į ne savo) auditoriją. Na, o kaip leidėja kasdien susiduriu su puikiomis, visame pasaulyje mėgstamomis knygomis, kurias į lietuvių kalbą verčiame iš kitų kalbų. Skaitydama jas, pagaunu save galvojančią, kad ne vienas lietuvių autorius galėtų būti tarp skaitomiausių pasaulio rašytojų, jei būtume didesni, jei kurtume žinomesne kalba, jei... Taigi tai, kad esame maži, nereiškia, jog kuriame mažiau kokybiškai. Tad labai noriu palaikyti lietuvių autorius, kad jie kurtų, būtų drąsesni, išbandytų skirtingus žanrus, žaistų, rašytų ne į stalčių, o skaitytojui! Šis konkursas – vienos iš mano svajonių išsipildymas.

RŪTA ELIJOŠAITYTĖ-KAIKAIRĖ
Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė

Manau, kad skaitymas kiekvienam žmogui duoda daug – galimybę įsijausti į kito gyvenimą, geresnius kalbos įgūdžius, gebėjimą aiškiau reikšti mintis, keliauti, atitrūkti nuo kasdienos, sužinoti, išmokti. Kiekvienas knygoje gali rasti tai, kas jam yra svarbu ir reikalinga.

Gera knyga mane nuneša: tada galiu skaityti iki paryčių ir nepajusti, kaip sutirpo laikas. Geroje knygoje mane užburia kalbos grožis, joje randu sakinius, kurių ilgai negaliu pamiršti. Gera knyga yra ta, kurios man tuo metu labiausiai reikia, – kartais tai gali būti eilėraščių knyga, kartais lengvas romanas ar detektyvas, neretai – sudėtingas kūrinys, verčiantis padirbėti suprantant tekstą.

Renkantis knygą man svarbi knygos sesių ir brolių nuomonė – turiu keletą draugų, su kuriais mano literatūrinis skonis paprastai sutampa, visada įtraukiu į sąrašą jų rekomendacijas. Stengiuosi susipažinti su naujausiais lietuvių rašytojų kūriniais, noriu sekti ir pasaulio naujienas, bet kaskart kartoju tai, ką visi knygų mylėtojai sako – tiek daug knygų ir taip mažai joms laiko.

 
PAULIUS AMBRAZEVIČIUS
Komikas, televizijos laidų vedėjas ir skaitytojas

Kiek save atsimenu, tiek skaitau. Tai nereiškia, kad pradėjau skaityti nuo labai anksti – tiesiog prisimenu save nuo vėlesnio amžiaus. Studijų metais buvau visiškai užmetęs knygas – skaičiau tik tai, ką reikėjo, o reikėjo daug... Paskui susigrąžinau skaitymo džiaugsmą ir dabar kasmet paskelbiu savo perskaitytų knygų sąrašus ir rekomendacijas, kalbu apie knygas socialiniuose tinkluose ir kitur – ir tai sulaukia didelio populiarumo.

Bet kokioje knygoje pirmiausia ieškau istorijos – man gera istorija gali ištempti ir vidutiniškai parašytą knygą.

 
DOVILĖ FILMANAVIČIŪTĖ
Reklamos specialistė, knygų mylėtoja

Literatūra man – legalus būdas pabėgti nuo šio beprotiškais tempais besisukančio pasaulio. Fantazijų ir kūrybiškumo raumens trenerė. Profesinis ramstis – juk neįmanoma sklandžiai rašyti ir kitomis formomis reikšti savo minčių, jeigu jų nuolat nekuteni įvairiausiais puslapiais. Aš – aistringa skaitytoja, kartais dėl knygų pamirštanti visas kitas pareigas. Mėgstu maišyti zefyrus su populiariuoju mokslu, patinka įsimylėti pagrindinį herojų arba kentėti svetimus gyvenimus. Didžiausia mano svajonė šiuo metu – pusę paros miegoti, o likusią pusę SKAITYTI!

 
ŽIVILĖ GALLEGO
Kino prodiuserė

Man skaitymas – tai meditacija, kai visi rūpesčiai lieka toli. Tada būnu tik aš ir knyga, kurios istoriją skaitau vaizdiniais ir šitaip susikuriu savitą pasaulį. Visada žavėjausi žodžių galia ir rašytojų meistriškumu juos taip supinti į sakinį, kad suskambėtų visiškai naujai. Man patinka detalūs aprašymai, kad ir mano pačios vaizdiniai būtų turtingi ir spalvoti. Mėgstu įvairią literatūrą: tiek istorinius ir šiuolaikinius romanus, tiek detektyvus ir autobiografijas. Svarbu, kad knyga įtrauktų ir nepaleistų, kad nekantriai laukčiau vakaro, mano mėgstamiausio skaitymo laiko.

Būdama kino prodiuserė ir knygų mylėtoja, prieš dvejus metus inicijavau renginį „Knyga + kinas“. Kompetentinga komisija atrinko kinematografiškiausias kalendoriniais metais išleistas knygas ir pristatė jas kino industrijai. Labai noriu, kad kino ir literatūros bendruomenės kuo glaudžiau bendradarbiautų. Gali būti, kad skaitydama šiam konkursui pateiktus rankraščius mintyse matysiu pagal juos sukurtus kino filmus!

UGNĖ GIESE
„Almos litteros“ leidinių vadovė

Juk pažįstamas jausmas, kai, atsivertus pirmuosius knygos puslapius, kūną perlieja malonus šiurpas? Savotiškas bemiegės nakties ir jos rytinių palydovų – tamsių paakių – pažadas? Nes, pasirodo, aptikai ir atpažinai save, nutvilkė nušvitimas, ką ir kaip gali gyvenime keisti, gavai progą pasinerti į svajones ir patirtis, užlopyti išprusimo spragas, pajusti pažinimo alkį ir plėsti žinių horizontus, kaistančiais žandais įsisukti į detektyvo intrigų verpetą, o gal net nubraukti išdavikę sūrią gerumo ašarą?

Į leidyklos elektroninio pašto dėžutę nepaliaujamai (ir nepriklausomai nuo Mėnulio fazės) plūsta rankraščiai. Dažnas, neabejoju, krapšto pakaušį, kaipgi tie leidėjai atsirenka? Neretai receptas labai paprastas. Pakanka vos kelių kąsnelių, t. y. pirmųjų puslapių, kad arba išsyk pajustum tą intensyviai deginantį, kūno temperatūrą keliantį skonį ir iškalbingus pilvo dieglius, arba... išliktum abejingas, lyg sriūbtelėjęs prėskos sriubos. Akimoju supranti, kad pas tave pasibeldė potencialus kandidatas į perkamiausių knygų sąrašus. Šio jausmo į jokias rankraščių vertinimo kriterijų lenteles neįsprausi. Po 20 metų darbo leidyboje tas jausmas noriu nenoriu pulsuoja mano gyslose.

 
 
AUDRIUS OŽALAS
Literatūros apžvalgininkas

Visos kalbos apie artėjančią knygų mirtį, apie tai, kad jas išstums kiti laisvalaikio užsiėmimai, – gerokai perdėtos. Tai ypač pamatėme per pandemiją, kai skaityti knygas leidžiant laiką namie tapo vienu mėgstamiausių laisvalaikio užsiėmimų – tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Kai kalbame apie kūrybiškumą, vaizduotės skrydžius, panirimą į naujus informacijos laukus, pasaulio pažinimą, galų gale – puikią pramogą, visuomet atsigręžiame į knygas. Man geros knygos yra tos, kuriose rašytojai kūrybiškai atveria duris į tikrovę, kurios pats nepažintum, tos, kurios padeda suprasti visiškai naujų dalykų apie save ir pasaulį. Kūriniai, stebinantys vaizduotės šėlsmu ar giliomis meditacijomis. Knygos, plečiančios akiratį, skatinančios diskusijas ir siūlančios skvarbų, kitonišką žvilgsnį į aplinką. Telieka pritarti Jeano-Claude’o Carriere ir Umberto Eco žaismingos knygos „Nesitikėkite atsikratyti knygų“ pavadinimui ir minčiai: jos – geriausias priešnuodis tamsybei ir minties sustabarėjimui.

KOTRYNA ŠEIBOKAITĖ-ŠA
Knygų dailininkė

Kai pradedu skaityti knygą, niekada nesitikiu, kad ji bus gera, dėl to kai kurios itin nustebina.

Knygoje vertinu pasakojimo struktūrą, būdą, kuriamą atmosferą, ieškau literatūrinio netikėtumo. Žinoma, siužetas knygose neišvengiamas, nors ir mažiau man rūpi. Bet kuriuo atveju esu įtraukiama smagiai „sukalto“ teksto, nevarginančio nei nuoboduliu, nei pretenzijomis.

Knygų skaitymas – mano darbo dalis. Tenka paskaityti įvairios literatūros ir ne visada galiu ją laisvai rinktis. Užtat labai vertinu retas (ir kruopščiai atrinktas) artimųjų rekomendacijas, kurios visada paryškina vidinius virpesius.