Naujienos

Nauja T. Kavaliausko knyga – šių laikų „Altorių šešėly“

2015 11 12

Nejau į kunigų seminariją, kurioje mokosi du šimtai brolių, niekada nėra įžengusi baronienė Rainakienė? Kaip elgiasi diakonas, netikėtai katedroje išvydęs nepažįstamąją raudona suknele? Ar tikrai kunigai ir klierikai tokie jau šventi? Geriausiai į šiuos klausimus gali atsakyti tik žmogus, kuris pats pabuvojo už neperžengiamos kunigų seminarijos sienos. Būtent tokio žmogaus išpažintis ir yra naujas Tomo Kavaliausko romanas „Du šimtai brolių, altoriaus laukiančių“, kurią išleido leidykla „Alma littera“. Ši romanas jau dabar neoficialiai vadinamas knygos „Altorių šešėly“ tęsiniu.

Romanas „Du šimtai brolių, altoriaus laukiančių“ nukelia į 1990-uosius. Tuo metu, kai ore tvyrojo Nepriklausomybės kvapas, Kaune, aukštomis sienomis atsitvėrusioje kunigų seminarijoje, du šimtai brolių pasirinko kunigystės kelią. Tarp jų – ir pagrindinis romano herojus diakonas Tomas, kurio seminarijoje laukia ne tik aistringa malda, gilūs pašaukimo apmąstymai, bet ir nuotykiai, meilės pagundos...

Kaip pastebėjo rašytojas Herkus Kunčius, atvirai parašytas Tomo Kavaliausko romanas – tai reta galimybė iš arčiau pamatyti klierikų ir jų mokytojų pasaulį, iki šiol menkai pažįstamą pasauliečiams. Paslaptimi gaubiamas būsimų kunigų pasaulis, kurį T. Kavaliauskas atveria skaitytojams, yra netikėtas, sunkiai nupasakojamas bei priverčia susimąstyti.

Anot T. Kavaliausko, šis romanas – tarsi langas į Kauno kunigų seminarijos aukso amžių, kai kartu meldėsi, valgė, miegojo ir giedojo tiek daug pašauktųjų. Rašytojas pastebi, kad šiandien to nepamatysi, nes, seminarijai nepajėgiant išlaikyti pastatų, net buvęs rektorato pastatas paverstas svečių namais.

„Įdomu, kaip keičiasi laikai. 1990-aisiais, kai buvo atkuriamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetas, seminarijos rektorate audringai diskutuota, ar klierikams leisti lankyti paskaitas kartu su pasauliečiais. Mat „į ką bus panašu“, jei klierikas sėdės viename suole kartu su mergina? Kaip jis atlaikys pagundą prie jos „netyčia“ prisiliesti? Ar tikrai jie nesusižvalgys? Ar klierikas per liberalaus VDU paskaitas nesutiks kokios nors žavios Auksės ar Liucės? O štai dabar merginos varsto paties kunigų seminarijos rektorato duris ir dieną, ir naktį, nes ten dabar svečių namai – viešbutukas... Galbūt skaitytojas, turėdamas visa tai omenyje, supras, koks svarbus romane aprašytas buvusių žavių klasės draugių, net keturių romantiškų panelių, susilaikymas jį aplankyti ten, kur du šimtai brolių vaikšto į juodų marškinių apykaklę įsisegę baltutėlę „skaistutę“, kunigišką pakaklaitę“, – lygina T. Kavaliauskas.

Romaną „Du šimtai brolių,oriaus laukiančių“ parašęs Tomas Kavaliauskas – rašytojas, filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. Nuo 2000-ųjų autoriaus kūryba publikuojama „Kultūros baruose“, „Nemune“, „Literatūroje ir mene“, „Metuose“. Autorius taip pat yra išleidęs eseistikos rinkinį „Verslas, krikščionybė ir vartotojiška visuomenė“. Be to, prestižinės JAV ir Didžiosios Britanijos leidyklos publikavo akademines T. Kavaliausko knygas anglų kalba: „Transformations in Central Europe between 1989 and 2012“ („Lexington Books“) ir „The Individual in Business Ethics: an American Cultural Perspective“ („Palgrave Macmillan“).

Knygą „Du šimtai brolių, altoriaus laukiančių“ išleidusi leidykla „Alma littera“ jau daugiau kaip 20 metų vykdo savo misiją – skatina pažinimo ir skaitymo poreikį, teikia pažinimo džiaugsmą ir skaitymo malonumą. Viena didžiausių leidyklų Lietuvoje „Alma littera“ leidžia knygas suaugusiesiems, vaikams ir paaugliams, šviečiamąją ir mokomąją literatūrą.