0ff1db872e662bdc1f7d43803450f0cc5d28b052_cdb_Slapti_Gorbaciovo_archyvai_p1.jpg

Slapti Gorbačiovo archyvai

Nėra Autoriaus

Didžiojoje Britanijoje gyvenantis rusų istorikas Pavelas Stroilovas, 2011 m. bendradarbiavęs su britų žurnalu „The Spectator“, jame išspausdino dalį slaptų su Michailu Gorbačiovu susijusių dokumentų, kuriuose minimi 1991 m. sausio 13 d. įvykiai Vilniuje. Pasak Stroilovo, tų dokumentų (šioje knygoje jie apima 1989 01 24–1991 07 8 laikotarpį ir susiję su Lietuva) kopijas jis slapta pasidarė Maskvoje, Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir politologinių studijų fonde (Gorbačiovo fonde), kai tyrinėjo tenai esančią medžiagą.

2004-aisiais Stroilovas išvyko į Vakarus ir Didžiojoje Britanijoje pasiprašė politinio prieglobsčio. Tie dokumentai buvo pateikti teismui kaip įrodymas, kad Stroilovo prašymas – pagrįstas. Pasak istoriko, jeigu dokumentai būtų buvę suklastoti, būtų pasipiktinęs Gorbačiovo fondas, bet pretenzijų jis nepareiškė. Dabar jau dalis Fondo archyvų tyrinėtojams neprieinama.

Pasak Stroilovo, šie dokumentai ne tik keičia istorinį Gorbačiovo įvaizdį, bet ir išsklaido perestroikos mitą.

 

Istorikui ši knyga turbūt prilygtų kelionei į aukso kasyklą. Bet ir eiliniam žmogui tai – prožektoriaus spindulys, nukreiptas į tamsų kampą. Jūsų rankose – dokumentai, liudijantys, kaip Maskvos viršūnėlė, SSKP Centro Komitetas ir jo Politbiuras, matė mus ir kaip elgėsi audringais 1989–1991 metais, kai pabudome ir atsikėlėme, stojome tenai, kur reikėjo stovėti, giedojome savo giesmes, viso pasaulio nuostabai, tiesiai į tankų koseres. Pasaulis žinojo, kas tas sovietinis komunizmas, bet mes patyrėme tai savo kailiu. ,,Sąjūdžio“ būstinėje kartais ironizuodavome: kad važiuosime į Sibirą, tai aišku, užtat su pačia geriausia kompanija, kokia tik yra Lietuvoje. Kai taip persakiau į Vilnių atvykusiam ,,New York Times“ korespondentui, jis dėjo antraštę: ,,Tas juodasis baltiečių humoras“.

Kai ,,Gorbačiovo fondo“ archyve dirbo jaunas liberalių pažiūrų istorikas ir filosofas Pavelas Stroilovas, niekas per daug nežiūrėjo, kuo tas akiniuotas mokslininkas su ūsais ir barzdele domisi ir ką daro su dokumentais. O Stroilovas suprato aptikęs politinį ugnikalnį. Nes aukšto rango komunistai gan smulkiai užrašinėjo savo pačių ir kitų pasakytas kalbas bei pokalbių su užsienio lyderiais turinį. Beje, taip pat elgėsi ir hitlerininkai. Turbūt ir vieni, ir kiti manė, kad daro istorinius žingsnius.

Stroilovas išvežė į Didžiąją Britaniją 50 000 Gorbačiovo archyvo dokumentų ir paprašė politinio prieglobsčio. Šitie dokumentai sudaužo į šipulius legendą, neva Gorbačiovas pats sugalvojo ir pradėjo ,,perestroiką“. Toks, žinote, Jonas Krikštytojas. Iš dokumentų aišku, kad net jeigu Gorbačiovas ir nebuvo davęs įsakymo žudyti mūsų žmonių sausio 13-ąją, apie ruošiamą užpuolimą jis neabejotinai žinojo, bet tylėjo laukdamas, kuo tai pasibaigs.

Algimantas Čekuolis

 

IŠTRAUKOS

Būtina, kad visa grįžtų į tą padėtį, kokia buvo iki [1990 m.] kovo 10 dienos. Tada bus pradėtas skyrybų procesas. Jis bus nelengvas, bet skyrybos įvyks. Tiesa, mes juos nuskurdinsime. Bet tegu sau gyvena, kaip nori.

M. Gorbačiovas – JAV senatoriui G. Matlockui (apie Lietuvą), 1990 metų balandžio 9 diena

 

Masliukovas. Reikia rengti naują Tarybų Sąjungos sutartį. Bet penkis Lietuvos rajonus grąžinti Baltarusijai. Memelį-Klaipėdą palikti TSRS. Taigi 1/7 dalis Lietuvos teritorijos atskiriama: 182 tūkstančiai gyventojų!

TSKP CK Politinio biuro posėdis, 1991 metų kovo 1 diena (kalbama apie Lietuvos norą atsiskirti nuo TSRS)

 

Gorbačiovas. Kai šių metų sausį lankiausi Lietuvoje, ne kartą jiems kalbėjau: manote, kad, norint išstoti iš Sąjungos, pakanka tik pakelti rankas – ir viskas jau išspręsta? Taip paprasta tikrai nebūna. Dabar jie tenai, matyt, jau pradeda tai suprasti, ir liaudis, ir parlamentas. Regis, jau svarsto, kaip atsikratyti pavojingai avantiūristinės savo vadovybės. Įvykių išvakarėse jie atėjo pas Matlocką ir gavo patarimų. Gal ir dabar jis ką patars?

Matlockas. Jie neprašė mūsų jokių patarimų, ir mes jokių patarimų jiems nedalijome.

Gorbačiovas. Įsidėmėsiu Jūsų žodžius.

M. Gorbačiovas kalbasi su JAV senatoriumi G. Matlocku apie Lietuvą, 1990 metų balandžio 9 diena

 

Iki pasitarimo neturėjau galimybės susipažinti su Raštu, bet paskui, jį įdėmiai perskaitęs, padariau išvadą, kad padėtis kebli, galima sakyti, be išeities. Rašte pateikiamas gana griežtas Brazausko veiklos vertinimas, su kuriuo jo supažindinti negalima, jeigu jis toliau bendradarbiaus.

Iš V. Medvedevo dienoraščio, 1989 metų rugpjūčio 25 diena

 

Dalintis

Leidykla: Alma Littera
ISBN: 9786090107058
Formatas: 22x14,8x2,1
Puslapių skaičius: 272
Leidimo metai: 2012-10-22
Vertėjas: Darius Kauzanas

Kitos autoriaus knygos